Il·lustracions de personatges infantils, creats per projectes personals.

Tècnica: Digital/llapis/tinta

Category
Personal, Pintures