IMATGE GRÀFICA «MAINASONS»

Mainasons és un grup d’amics i amigues provinents de la Garriga, que es dota, d’una banda, de set músics en directe, informàtics i dissenyadors gràfics. L’objectiu de Mainasons és, a partir de vídeos animats, balls i càntics, aconseguir que els infants i els pares i mares, gaudeixin de les cançons tradicionals catalanes de tota la vida amb un toc de ritme diferent.
La meva feina és la de donar imatge a Mainasons, des de la creació dels personatges i escenaris, que apareixen als vídeos, fins a la creació gràfica de la marca de Mainasons i la resta d’identitat corporativa.

Categoría:
Personal