IMATGE GRÀFICA ESCENARI TEATRAL «EL PORTADOR DE LLETRES»

Il·lustracions projectades a l’escenari per formar part de l’obra de teatre «EL PORTADOR DE LLETRES».
Client: TERRABASTALL TEATRE.
Tècnica: Digital.

Categoría:
Personal